Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους τύπους ραδιοφώνων στην Ελληνική επικράτεια. Αυτοί είναι οι εξής: Ραδιόφωνα ειδησεογραφικά, μουσικά, θρησκευτικού ενδιαφέροντος, ραδιόφωνα πανεπιστημιακά, αθλητικού περιεχόμενου και άλλα.Υπάρχει επομένως μία ευρεία γκάμα επιλογών για κάθε γούστο.