Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε ειδήσεις που αφορούν νέα από τον ελληνικό χώρο. Τα νέα αυτά είναι πολιτικού περιεχομένου, κοινωνικού ενδιαφέροντος, ειδήσεις για τον πολιτισμό όπως επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της οικονομίας.